fbpx

Privacyverklaring

Bij ONLINE MARKETING MET IMPACT vinden we jouw privacy belangrijk. Je gegevens zullen dan ook op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens worden verzameld en waarom dat gebeurd. Ook lees je in deze verklaring wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy neem je contact op met team@onlinemarketingmetimpact.nl.

Artikel 1 Algemene gegevens
ONLINE MARKETING MET IMPACT, gevestigd te Rotterdam en bekend bij handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64326381. ONLINE MARKETING MET IMPACT is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens worden gebruikt?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die we verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag we daarvoor hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren.

Je naam, e-mail en andere gegevens zijn nodig om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan je sociale media accounts en gespreksverslagen van onze coaching gesprekken. We gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden bewaard tot een jaar na het einde van de overeenkomst, tenzij de wet langer verlangt.

Om jouw bestelling te beheren zullen we jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, IP-adres en betalingsgegevens tot 7 boekjaren na onze overeenkomst bewaren in het klantenbestand. Dit doen we uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, btw-nummer, klantnummer en eventuele bestelnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen we deze gegevens 7 boekjaren na onze overeenkomst te bewaren. Daarna zullen we deze gegevens verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen we je naam, e-mail, accountnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken we voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. De gegevens met betrekking tot klachten zullen na afhandeling worden verwijderd.

ONLINE MARKETING MET IMPACT heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken je naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. We zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de mailinglist of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken we analytics en retargeting diensten. We hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. We zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen we gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zolang de pixel geïnstalleerd staat. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wanneer je contact met ons wilt opnemen via de website, vragen we om je naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over de diensten mogelijk te maken, verwerken we waar mogelijk jouw naam en bedrijfsnaam. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over de diensten kunnen we op de website plaatsen uit commercieel belang en zullen we verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of wanneer je hier een verzoek toe doet.

We verwerken je naam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op de artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen we bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij het bericht verwijderen.

Wanneer jij je inschrijft voor een van de webinars of weggevers, vragen we om jouw naam en e-mailadres. Zo kunnen we de link naar het webinar of de weggever sturen en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Deze gegevens verwijderen we wanneer jij hier een verzoek toe doet.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account op de website verwerken we tot slot een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen we om beveiligingsfraude te voorkomen. Jouw accountgegevens worden bewaard totdat jij jouw account verwijdert.

Artikel 3 Hoe worden deze gegevens verkregen?
Bovenstaande gegevens hebben we van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens hebt verstrekt aan ons.

Artikel 4 Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, worden jouw gegevens verstrekt in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer gegevens zijn verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die worden geleverd.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar team@onlinemarketingmetimpact.nl. Je verzoek zal zo snel mogelijk worden beoordeeld. Wanneer niet aan je verzoek kan worden voldaan, laten we weten waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
We zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Met deze derde partijen sluiten we verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. We verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat we wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar team@onlinemarketingmetimpact.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan kun je dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven